Georgian Bay Spirit Co. crew around a pond filming the salmon smash photoshoot

Georgian Bay Spirit Co. crew around a pond filming the salmon smash photoshoot